Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Committee 2016-2017

25-May-2016

Wara is- Seduta Ġenerali ta’ nhar is-Sibt 14 ta’ Mejju 2016, il-membri tal-Kumitat Direttiv għas-snin 2016-2017 huma dawn:
President: Borg Josef
Segretarju Ġenerali: Gauci John Baptist
Segretarju Finanzjarju: Schembri Anthony
Direttur: Schembri John
Membri: Borg Mark, Caruana Anthony, Cini Carmen, Cini Jamie Anthony, Debono Charles, Fenech Steve, Grech Anthony, Grech Spiridione

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Following the General Meeting held on Saturday 14th May 2016, the members of the 2016-2017 Committee are as follows:
President: Borg Josef
General Secretary: Gauci John Baptist
Financial Secretary: Schembri Anthony
Director: Schembri John
Members: Borg Mark, Caruana Anthony, Cini Carmen, Cini Jamie Anthony, Debono Charles, Fenech Steve, Grech Anthony, Grech Spiridione