Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2012

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Kumitat Direttiv u Kumitat Nisa

Merħba – Josef Borg - President

Ix-Xogħol Huwa Sors ta’ Sodisfazzjon – Robert Cutajar – Sindku

Ingawdu l-Festa Sħiħa – Fr Joe Caruana – Kappillan

Stabilita’ u Progress – Viċi President – Spiro Grech

Festa mill-Isbaħ f’Armonija ta’ ħbiberija – Norbert Vella – Segretarju ġenerali

Kontribut Siewi – Anthony Schembri – Segretarju Finanzjarju

Żmien ta’ ħidma – John Schembri – Direttur

Kumitat ġdid - Carmen Cini – Kummissjoni Nisa

Il-Viżjoni tal-Għaqdiet Mużikali – Mro Anthony Borg – Surmast Direttur

The Imperial Ladies Choir 2012 – Shirley Helleur

Ħidma Kontinwa – Philip Schembri – Għalliem

Djarju 2011-2012

Nifirħu ……

Niftakru f’dawk li ħallewna

Messaġġ mill-Għaqda Każini tal-Banda

Wirja t’Arti u Kollezzjonijiet – Clayton Vella

Limitations only go so far – Pippa Roberts

Rajt il-Mellieħa Tinbidel – Anthony Caruana

Lil Marija Bambina – Sunett ta’ Mons. Ġużeppi Farrugia

Biografija Mons’ Giuseppe Farrugia (1887 – 1969) – Patri Dijonisju Mintoff

Programm 2 ta’ Settembru 2011

Ittra mill-Awstralja – Sam Vella

That’s Show Business For You – Brian Roberts

Is-Surmast John Mamo – Kitba tas-Sur Daniel Vella

George Fenech: Il-Pittur u Karmnu Muscat: Il-Kaptin – Paul. P. Borg

Programm tal-Festi Organizzati mill-Ghaqda Muzikali Imperial

Tisbiħ fil-Każin

Activities organised by the Imperial Band Club

‘Saċerdot Eżemplari’ u ‘Żiffa Ħelwa’ – Dr. Joanne Vella Cuschieri

Xi tfisser għalik il-Fidi Kattolika? – Mons. Dun Mose Debono

Bis-sehem tagħna lkoll dejjem ikollna festa sabiħa – Christopher Bartolo

Tkomplija ta’ xogħol fuq il-Planċier

L-A.R.P. u l-Qagħda tal-Melliħin fl-eqqel tat-Tieni Gwerra Dinjija Marzu 1942 – Jimmy Muscat

Apprezzament Is-Surmast John Mamo – Cecilia Borg Sammut

Il-Funeral ta’ Mro John Mamo

Gwalia From Llanrwst to Mellieħa – Geoffrey Thomas

Għotjiet lill-Għaqda Mużikali Imperial

Għotjiet mill-Emigranti lill-Għaqda Mużikali Imperial

Sehem l-Għannejja fil-Festa – Anthony Fenech

Il-Kavallier Fra Wolfang Philip Von Guttenberg (1647 – 1733) – David Bartolo

Il-Baned Maltin – Clayton Bartolo

Qalb tad-Deheb – Maria Grima

George Fenech Tassew Iben Mellieħi – Evarist Bartolo

Il-Mellieħa – David Muscat

Banda Ġermaniza fil-Mellieħa

Qassis, li ħafna ħabbew – Sammy Borg

Il-Parroċċa tal-Mellieħa maż-żmien – Clifford Galea

Marċi Brijużi 2012/2013

Viva San Fermin – Jos. F. Cachia

Il-Kwadru tat-Twelid tal-Madonna fil-Knisja ta’ San Publiju Floriana – Mario Fenech

Keiko Holmes Mara ġappuniża tagħmel ġid kbir – Eddie Camilleri

Tislima lil Dun Nazzarenu Caruana – Eddie Camilleri

Kemm Nixtieq! – Ġanni Camilleri

Attivitajiet

Frankie Waberitta – Sor Emma Camilleri

Il-Mibki J.J. Camilleri – Philip Borg

It-Tixrid tat-Talba tar-Rużarju mid-Dumnikani – Raphael Micallef

Attakki Mill-Ajru fuq il-Mellieħa matul l-1941 u l-1942 – Charles Debono

Inċident relatat maċ-ċerimonja tal-George Cross fil-Mellieħa – Charles Debono