Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2021

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover Page

Werrej

L-Ghaqda Muzikali Imperial tul l-ahhar sena - Josef Borg - President

Il-Festa - Dario Vella - Sindku

Din l-imbierka pandemija - Kan Dun Joe Caruana – Arċipriet

Wara l-maltempata - Dr John Baptist Gauci - Segretarju Generali

Kemm nifilhu nibqghu ghaddejjin hekk - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Ix-Xoghol fil-Kazin waqt il-Pandemija - Clayton Vella - Direttur

Hsibijieti - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

Id-dinja li qieghda tinbidel - Ryan Micallef - Membru Kumm Banda u Kor

L-Impenn Zghazugh - Damian Vella - Chairperson Kumm Zghazagh

Singing makes you feel better - Julie Thomas - Director Imperial Choir

Wara l-maltemp jigi l-bnazzi - Philip Schembri - Ghalliem

Re Cycling Songs - Geoff Thomas - Music Teacher

Messagg mill-GhNKB - Raymond Zammit

Messagg mill-Kunsill Regjonali Tramuntana - Anton Mifsud

Djarju 2020-2021

Nifirhu lil

Niftakru f'Hutna li hallewna

Tislima lil Ganni u Toni – Dr John Baptist Gauci

Programm t'Attivitajiet 2021

45 sena ta servizz lill-Parrocca tal-Mellieha - Is-sagristan Christopher Bartolo

It-Tajra - Joseph Felix Cachia

Project Preserving and Communicating the Clubs History

Il-Quddiem – Onor Ministru Clayton Bartolo

Ezempju tajjeb ghall-ohrajn – Onor Ministru Evarist Bartolo

Il-Festa ta Marija Bambina u l-Mellehin - Onor Ministru Dr Michael Farrugia.pdf

The State of our Mediterranean - Prof Stephen C Calleya

Iz-zewg baned Mellehin – Rev Mons Dun Mose Debono

L-Indja Ghaliex Ghalfejn – David Bartolo

Il-festa sabiha taghna – Christopher Bartolo – Sagristan

L-Istaguni – Ganni Camilleri

The Trumpeter - Toni Caruana il-Huttu – Paul P Borg

Uhud mid-danni u hsarat - Charles Debono

Min irreklama