Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2023

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover

Werrej

L-Ghaqda Muzikali Imperial tul l-ahhar Sena - Josef Borg - President

Xoghol kontinwu - Dario Vella - Sindku

Messaġġ mill-Arċipriet - Kan. Fr Joe Caruana - Arċipriet

Niġġeddu biex nimxu ’l quddiem - Prof. John Baptist Gauci - Segretarju Ġenerali

Il-Finanzi - Responsabbiltà u Għaqal - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Sena ta’ Ħidma - Clayton Vella - Direttur

Ħsibijieti… - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

Ħidma Dejjiema - Ryan Micallef - Membru Kumm Banda u Kor

Looking Good! - Julie Thomas - Director of the Imperial Choir

X'inhi l-Mużika u x'inhuma l-Effetti li tħalli fuq il-Bniedem - Manuel Cassar - Għalliem tal-mużika

L-Istrumenti tar-Ram u l-Versatilità tagħhom – Mark Vella - Għalliem tal-mużika

Messaġġ tal-GħNKB - Avv. Noel Camilleri - President

Djarju 2022 - 2023

Nifirħu lil....

Niftakru f'ħutna li ħallewna

Apprezzament - Gaetano Sultana (1944 - 2022)

Proġett - Restawr tal-Faċċata tal-Każin Imperial

Messaġġ mill-Ministru għat-Turiżmu - L-Onor. Clayton Bartolo

Messaġġ mill-Ministru għall-Ġustizzja - L-Onor. Dr Jonathan Attard

Going Green - Crafting Workshops at the Imperial - Amanda Jenkins

It-tagħlim tal-mużika fi ħdan l-Għaqda Mużikali Imperial

When you feel like quitting, think about why you started - Pippa Roberts

Programm t’Attivitajiet 2023

Programme of Activities 2023

Għotjiet lill-Għaqda Mużikali Imperial

Anniversarji

Għad baqagħlu x’jikteb - David Muscat

Xogħol ta’ ristrutturar u rinovazzjoni fl-ewwel sular tal-Każin Imperial

Xi Kompożituri tal-Belġju u r-Reġjuni li jdawruh - Carl Borg

X’festa għandna! - Philip Borg

Dejjem Niftakar li kull Festa tkun iffesteġġjata bil-Ħsieb, Responsabbiltà, u ħafna Xogħol - Christopher Bartolo

L-Għaqda tan-Nar Marija Bambina rebbieħa tal-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Ajru 2023

Ħsibijieti waqt Żerniq Imbierek f’Selmun - Rita Gatt

Il-Captain - Joseph F. Cachia

Marija fil-ħajja tagħna - Rev. Karl Andrew Schembri

The Coexistence of the ‘Old’ and the ‘New’ in the Maltese Wind Band Tradition - Anthony Borg

Stejjer minn Selmun - Jeffrey Sammut

Celebrating Malta’s Musical Heritage Francesco Schira - Geoff Thomas

Settembru - Mario Fenech

Bis-skiet u l-qima ma’ George Fenech - Evarist Bartolo

Tislima lil Anthony Fenech - Poeta Mellieħi - Alfred C. Sant

Brøttum Brass in Malta - Anne Linnea Rømo and Mildri Een Eide

Ħbit mill-ajru u inċidenti oħra fil-Mellieħa bejn Jannar u Ġunju 1942 - Charles Debono

Investiment Maġġuri fil-Qalba tal-Mellieħa

Is-Surmast Salvu Vella (1910-1982) - Ħabib ta’ Salvu s-Surmast

Climate Change and the Mediterranean - Professor Stephen Calleya

Pjanti u mapep tal-Mellieħa fl-Arkivju tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi - David Bartolo

L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda 75 sena ta’ storja - Duncan Brincat

Proġett – Id-Diġitalizzar u l-Organizzar tal-Arkivju Mużikali tal-Għaqda Mużikali Imperial

Il-Ġellieda tal-Art - Paul P. Borg

Min Irreklama f’din il-Pubblikazzjoni