Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2013

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Magazine Cover 2013

Kumitat Direttiv 2013

Kumitat Nisa 2013

Grupp Żgħażagħ 2013

Naħdmu f’armonija waħda – Josef Borg – President

Ngħożżu dak kollu li huwa tagħna l-Maltin – John Buttigieg – Sindku

Nippreparaw għall-Festa – Fr Joe Caruana – Kappillan

Sfidi Ġodda – Spiru Grech – Viċi President

Ħidma Bla Waqfien – Norbert Vella – Segretarju Ġenerali

Ħidma u Finanzi – Anthony Schembri – Segretarju Finanzjarju

Xogħlijiet fil-Każin – John Schembri – Direttur

Sehem Sħiħ – Carmen Cini – Kumitat Nisa

Il-Mużika u l-Ħajja tal-Bniedem – Mro Anthony Borg – Surmast

The Ladies Choir – Shirley Helleur

Il-Banda u l-Festa – Philip Schembri – Għalliem

Leħen iż-Żgħażagħ – Clayton Vella

Messaġġ tal-Għaqda Każini tal-Banda – J. C. Azzopardi

Djarju 2012 – 2013

Nifirħu

Niftakru f’dawk li ħallewna

Wirja ta’ Presepji – Clayton Vella

Nitgħallmu kullimkien – Kav. Anthony M DeGabriele

Il-Papa Franġisku – Maria Grima

Programm tal-Festi

Activities organised by The Imperial Band Club

Għotjiet lill-Għaqda Mużikali Imperial

Għotjiet mill-Emigranti lill-Għaqda Mużikali Imperial

Preżentazzjonijiet li saru fid-29 ta’ Settembru 2012

Time 4 Change – Geoff Thomas

Rajt il-Mellieħa tinbidel – Mons. Dun Mosè Debono

Sena wara sena. Is-Surmast Ġanni Mamo – Paul P. Borg

75 sena ta’ ħidma fil-Parroċċa tal-Mellieħa Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Gesù

Wigi Pisani 1916–2012 – The Pisani Family

Il-Mellieħa. Jannar 1942 – Jimmy Muscat

Sr Emma Camilleri C.F.C.J – Ganni Camilleri

Tradition Something To Be Cherished – Brian Roberts

Nifirħu għax waslet il-festa – Christopher Bartolo

Il-Banda u l-Komunità Melliħija – Philip Borg

Baned Norveġiżi fil-Mellieħa

Il-Madonna tal-Mellieħa – Ralph Micallef

Fortifikazzjonijiet Melleħin – Clifford Galea

The Mellieħa Chocolate Artist – Jamie Anthony Cini

A Letter from Australia – Sam Vella

Kristinu Grech - Ta’ Żamżam - In-Naħal, Ix-Xehda u l-Ġbir Tal-Għasel – Paul P. Borg

Festa 2012

Tempus Fugit – Ganni Camilleri

Rinnovazzjoni

Il-Mellieħa u l-għar ta’ Kalypso – Jeffrey Sammut

Fantastic Results for the New Wheelchair Dance Partnership of Steven Fenech & Roxanne Buttigieg – Pippa Roberts

Il-Knisja tal-Vitorja f’Birkirkara – Mario Fenech

Il-Baħar – Anthony Fenech

Il-Festa Tagħna – Dr Joanne Vella Cuschieri

Viva Santa Marija tat-Tre Re – Jos. F. Cachia

X’taf fuq Kemmuna? – Evarist Bartolo

Il-Mellieħa (2) – David Muscat

Il-Giren – David Bartolo