Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2014

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Il-Kelma tal-President – Josef Borg – President

Xogħol Soċjali u Kulturali Qawwi - John Buttigieg - Sindku

Festa ta’ Ferħ, Festa kif jixraq - Fr. Joe Caruana - Kappillan

Dak kien żmien! - Spiridione Grech - Viċi President

Sena oħra ta’ Ħidma - Norbert Vella - Segretarju Ġenerali

Nikbru u Nissaħħu - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Ħidma Sħabi u Jien - John Schembri - Direttur

Ħidma bil-Qalb - Carmen Cini - Kumitat Nisa

Inħarsu ’l quddiem… - Mro. Anthony Borg - Surmast Direttur

Ħidmet iż-żgħażagħ fil-każin - Clayton Vella - Sezzjoni Żgħażagħ

Attivitajiet 2013

August 2014 - Shirley Helleur - Choir Director of the Imperial Choir

Banda Attiva - Philip Schembri - Għalliem

Djarju 2013 - 2014

Nifirħu…

Niftakru f’dawk li ħallewna

Għaqda tan-Nar Marija Bambina Mellieħa - Trevor Vella - Segretarju

Messaġġ mill-Għaqda Każini tal-Banda

Il-Każin Imperial Mellieħa - Studju Kronoloġiku 1924 – 1955 - Jimmy Muscat

Laqgħa tal-Kabinett fil-Każin tal-Banda Imperial

Nisġiet Mużikali Maltin

Programm tal-Festi

Activities organised by The Imperial Band Club

Għotjiet lill-Għaqda Mużikali Imperial

Għotjiet mill-Emigranti lill-Għaqda Mużikali Imperial

Life is how you make it. So keep on fighting and never give up. - Pippa Roberts

L-Għanja ta’ Ħajti - Anthony Fenech

25 sena mill-Inawgurazzjoni tal-Arma l-Ġdida bl-Emblema tal-Għaqda Mużikali Imperial - Albert Fenech

Wirjiet Organizzati mis-Sezzjoni Żgħażagħ

Western Music for DUMMIES part 1 - Geoff Thomas

Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II - Ħarsa lejn l-Istorja Tiegħu - Jimmy Muscat

Ejjew nifirħu bil-festa u bil-qniepen tagħna - Christopher Bartolo

L-importanza taż-Żgħażagħ f’Għaqda Mużikali - Clayton Bartolo

Il-Kobor ta’ Marija - Marija Grima

Eynsford Concert Band - Malta Tour 2014

Bħal-lum sena… - Victor V. Vella

Il-Papa Franġisku u l-lembut bil-maqlub - Philip Borg

Il-Misteru tal-Knisja - Min hi din il-Knisja li waqqaf Kristu? - Dun Mose Debono

“Per Mare Per Terram” (By Sea and by Land) - Brian Roberts

L-Edukazzjoni fil-Mellieħa fl-eqqel tal-Gwerra (1941-1942) - Jeffrey Sammut

Tomaso Albinoni – Kompożitur - Ġanni Camilleri

Ħallini Naħdem Ħieles - Jos. F. Cachia

Xogħol fuq il-gallerija

Xogħol fuq il-Kapitelli tat-Taraġ fuq stil unik

Kwadru tal-Preżentazzjoni tal-Madonna fil-Knisja Parrokkjali tal-Imsida - Mario Fenech

Dawl aħmar fid-dlam u lil hinn minnu… - Evarist Bartolo

Ajruplani tal-Baħar tar-Royal Air Force f’bajjiet Melleħin - Charles Debono

Fuq li bidwi joqtol bidwi - Paul P. Borg

Xbihat ta’ Marija fit-Testment il-Qadim - Ralph Micallef

Il-Mellieħa u l-Ewwel Gwerra Dinjija - David Bartolo