Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2015

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Ħidma ma taqta’ xejn - Josef Borg - President

Il-Każini – Skola tad-Demokrazija - John Buttigieg - Sindku

Festa li ġġeddidna! - Fr. Joe Caruana - Kappillan

Il-marċ tas-siegħa ta’ wara nofsinhar - Spiru Grech - Viċi President

Sena ta’ ħidma fuq xogħol amministrattiv - Norbert Vella - Segretarju Ġenerali

Sena oħra ta’ ħidma - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Messaġġ tad-Direttur - John Schembri - Direttur

Waslet il-Festa!! - Carmen Cini - Kumitat Nisa

L-aħħar tnax-il xahar... - Mro Anthony Borg - Surmast

Ħidmet iż-Żgħażagħ fis-Soċjetà - Clayton Vella - Sezzjoni Żgħażagħ

Imperial Choir 2015 - Shirley Helleur - Director on the Imperial Choir

Kelmtejn mill-Għalliem - Philip Schembri

Djarju 2014 - 2015

Nifirħu Lil…

Niftakru f’dawk li ħallewna

Messaġġ tal-Għaqda Każini tal-Banda 2015 - Avv. Noel Camilleri - President Għaqda Każini tal-Banda

Kbirt mal-Banda Imperial - Anthony Caruana

Wheelchair Dancing - Pippa Roberts

F’jum il-festa ta’ Marija Bambina - Mario Fenech

L-importanza tas-sostennibilità fl-Għaqdiet Kulturali - Clayton Bartolo - Viċi Sindku

Bi strument tal-mużika u bil-vuċi naturali, tieħu gost u tagħti gost - Mons. Dun Mose Debono

Apple Strudel Rekord - Andrew Farrugia

Joanne Vella Cuschieri Biografija

Programm tal-Festi

Activities Organised by The Imperial Band Club

Għotjiet lill-Għaqda Mużikali Imperial

Għotjiet mill-Emigranti lill-Għaqda Mużikali Imperial

Strumenti Ġodda

Viva Santa Marija... Tal-ħuġġieġa - Jos. F. Cachia

Doncaster International Concert Band Malta Tour 2015 - Karen Latimer

It-twaqqif ta’ sptar ta’ konvalixxenza fil-kamp tal-Għadira fl-1915 - Charles Debono

They say miracles don’t happen - Brian Roberts

Reġgħet waslet il-festa tagħna - Christopher Bartolo - Sagristan

Wettinger u l-Mellieħa - Evarist Bartolo

Il-Bandiera Ewropea u l-Madonna - Ralph Micallef

Salvatore Ellul Bonici u x-Xbieki tat-Tunnara 6 ta’ Ottubru 1908 - Jimmy Muscat

450 sena mir-rebħa tat-8 ta’ Settembru - Clifford Galea

F’għeluq id-disgħin sena mit-tberik tal-qniepen tal-knisja tal-Mellieħa li sar fis-26 ta’ Marzu 1925 - Anthony Fenech

Żjara minn Pedro Mota Soares Ministru għas-Solidarjetà, Xogħol u Politika Soċjali tal-Portugall

Deaths of the Great Composers - Geoff Thomas

Ommi Salvina fil-Festa tal-Vitorja - Philip Borg

Sehem l-Għaqda f’wirja mtellgħa mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali fil-Palazz tal-Gran Mastru, Belt Valletta

Selmun u t-Tieni Gwerra Dinjija - Jeffrey Sammut

Il-Militar fil-Mellieħa - David Bartolo