Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Publications - Magazine 2020

Click to download the Full Magazine at once (or view by article below)Cover Page 2020

Werrej

L-Għaqda Mużikali Imperial tul l-aħħar sena - Josef Borg - President

Festa b'differenza - Dario Vella - Sindku

Omm il-Ħniena, Omm it-Tama, Omm il-Migranti, itlob għalina - Kan. Dun Joe Caruana – Arċipriet

Kemm huma reziljenti l-ghaqdiet volontarji - Dr John Baptist Gauci - Segretarju Generali

Fejn sejrin il-flus - Anthony Schembri - Segretarju Finanzjarju

Sena straordinarja - Clayton Vella - Direttur

Riflessjonijiet - Mro Anthony Borg - Surmast Direttur

Festa differenti - Ryan Miċallef - Membru, Kumm Banda u Kor

Pjanijiet posposti - Damian Vella - Chairperson, Kumm Zghazagh

When will we sing together again - Julie Thomas - Director Imperial Choir

Wara l-maltemp, il-bnazzi - Philip Schembri - Ghalliem

The importance of family - Geoff Thomas - Music Teacher

Messagg mill-GhKB- Joseph C. Azzopardi

Djarju 2019-2020

Niftakru f'Hutna li hallewna

90 Sena Anniversarju

Ghotjiet lill-Ghaqda Muzikali Imperial 2019

Tislima lil Toni, Charlie u Carmen - Dr John B Gauci

Apprezzament Mro Joseph N. Sammut - Mro Anthony Borg

Wheelchair Dancing and COVID-19 - Pippa Roberts

Il-volontarjat pregju socjali fil-komunita Melleħija – Onor Clayton Bartolo

L-ghaqda - Onor Evarist Bartolo

Progett - Restawr tal-istandard u tal-kopertini tal-muzika

Summer of ’61 – Joseph Felix Cachia

L-Imqaddsa Vergni Marija Omm Alla - Mons Mose Debono

Festa Li ser tibqa’ mmarkata fl-istorja taghna – Christopher Bartolo – Sagristan

Human Security in Pandemic Times - Prof Stephen C. Calleya.pdf

Il-Pesta, pandemiji u epidemiji ohra f’Malta – David Bartolo

Jum Twelidek, Jum Ir-Rebha – Ganni Camilleri

Akkomodażżjoni lil refugjati Maltin fil-Mellieha - Charles Debono

Il-Bambin tal-Blat – Paul P. Borg

Min irreklama

Back Cover