Current Time in Malta:
Telephone: +356 21523467 / +356 21520536

Kumitat Direttiv 2018-2019 / Executive Committee 2018-2019

17-Mar-2018

Wara is- Seduta Ġenerali ta’ nhar is-Sibt 17 ta’ Frar 2018, il-membri tal-Kumitat Direttiv għas-snin 2018-2019 huma dawn:
President: Borg Josef
Segretarju Ġenerali: Gauci John Baptist
Segretarju Finanzjarju: Schembri Anthony
Direttur: Schembri John
Membri: Borg Carmel, Caruana Anthony, Cini Carmen, Debono Charles, Fenech Steve, Grech Anthony, Grech Spiridione, Vella Ann Marie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Following the General Meeting held on Saturday 17th February 2018, the members of the Executive Committee for the years 2018-2019are as follows:
President: Borg Josef
General Secretary: Gauci John Baptist
Financial Secretary: Schembri Anthony
Director: Schembri John
Members: Borg Carmel, Caruana Anthony, Cini Carmen, Debono Charles, Fenech Steve, Grech Anthony, Grech Spiridione, Vella Ann Marie